با ما در تماس باشیدآدرس:

زنجان - خیابان امام- کوچه پاساژ تهران (صمیمی فرد) - مرکز رشد چرتکه و محاسبات ذهنی


تلفن :

024.3333.3660

024.3333.6060

024.3333.7117

تلفن مشاوره فروش و اخذ نمایندگی :

0910.2030.312


شبکه های اجتماعی:
Telegram: Hoosh_school Instagram: Hoosh_school