نیمکره راست 

وظیفه نیمکره راست ما چیست؟

مغز انسان شامل نیمکره راست و چپ می باشد. شکل این دو قسمت شبیه به هم است اما این دو نیمکره دارای تفاوتهایی هستند که در برخی از عملکردهای آنها مشخص می شوند. نیمکره چپ مغز مهارتهای خواندن، نوشتن، محاسبه و تفکرات منطقی را کنترل می کند. نیمکره راست مغز درک فضای سه بعد، خلاقیت و هنر را کنترل می کند. ژاپنی ها با نیمکره چپ خود یاد می گیرند که ژاپنی صحبت کنند، بنابراین نیمکره چپ مغز آنها کارآمدتر است. غربی ها برای یادگیری زبان خود از نیمکره راست استفاده می کنند، پس نیمکره راست آنها کارآمدتر است.

چگونه نیمکره راست مغزمان را تقویت کنیم؟

مطالعات اخیر نشان داده اند که چرتکه بر محاسبات ذهنی تاثیرگذار است و باعث توسعه نیمکره راست مغز می شود. در ابتدا، این ایده، فرضیه ای بیش نبوده است اما با تحقیقات انجام شده، بیان علمی این فرضیه را اثبات می کند.

اساسا، مغز به دو بخش نیمکره راست و چپ تقسیم می شود. اعمالی چون منطق ریاضی، محاسبات و …. مربوط به نیمکره چپ است اما فرآیندهایی چون خلاقیت، احساسات و فعالیت غیرکلامی مربوط به نیمکره راست انسان است. نکته مهم این است که با انجام تمرین های مناسب می توان هر دو نیمکره را پرورش و تعالی بخشید اما در کشور ایران بیشتر آموزشهای مدارس مربوط به نیمکره چپ است. در نتیجه تحقیقات انجام شده ابراز می دارد که انجام محاسبات با چرتکه توانمندی بهبود نیمکره راست را دارد.

مزایای آموزش چرتکه

 • بهبود حافظه عددی: اولین تاثیر مثبت، بهبود حافظه عددی است، که با درخواست از دانش آموزان برای به خاطر سپردن اعداد ۳ تا ۹ و خواندن آنها با صدای بلند و حفظ کردن آنها و بیان آنها به صورت شفاهی و زیر لب زمزمه کردن آنها به این نتیجه خواهید رسید.
 • حافظه تصويری: با افزایش قدرت تصور بر عملكرد دانش آموزان نه فقط در رياضيات بلكه در تمام موضوعات كمك مي كند.
 • خلاقيت: يادگيري چرتكه به دانش آموزان قدرت خلق ايده ها ، اسباب و ارائه روشهاي پيشنهادي جديد را مي دهد .
 • اعتماد به نفس: دانش آموز  با مهارت هايي كه در اختيار دارد احساس بهتر و اعتماد بيشتري به خود خواهد داشت كه باعث عملكرد بهتر  وی می شود.
 • مهارت شنيدن : تمرينات مکرر با الگوی خاص و سرعت بالا ، نيازمند بهبود مهارت شنيداری است كه چرتكه اين مهارت را فراهم مي آورد.
 • درك مطلب : استفاده از چرتكه دانش آموزان را در فهم و درك مطالب و قدرت يادگيري بيشتر یاری مي دهد .
 • تصور:  به عنوان يك مرحله خاص در فرآيند يادگيري ، چرتكه از دانش آموز گرفته ميشود و از آنها انتظار مي رود با يك چرتكه خيالي محاسبه كنند . تمرين ثابت در اين مورد قدرت تصور در دانش آموزان را  بالا مي برد .
 • دقت و سرعت: چرتكه باعث  افزايش سرعت و دقت است كه تمرينات مکرر، دقت و سرعت دانش آموز را نه فقط در محاسبات بلكه در بسياري از جنبه هاي ديگر افزايش مي دهد. روزانه ۱۵ دقيقه تمرين براي دستيابي به سرعت و دقت مطلوب كافي است.
 • تمرکز :
 • برای آزمون رسمی چرتکه، شما باید به تعداد قابل توجهی از سوالات در محدوده زمانی ۱۰ دقیقه پاسخ دهید.
 •  به عنوان مثال، در آزمون اولیه ای که برای ضرب یک عدد شش رقمی در یک عدد پنج رقمی در نظر گرفته می شود شما مجبور به حرکت دست خود بیشتر از صد بار خواهید بود.
 • طی فرآیند انجام این محاسبه ، شما جدول ضرب را ۳۰  بار مرور خواهید کرد. وقتی آزمون کامل می شود که ۲۰  سوال با همین روش محاسبه گردد .

انگشتان بیش از ۲۰۰۰  بار برای ۲۰  سوال  ضرب حرکت خواهند کرد. برای این تعداد حرکت تمرکز قطعا افزایش می یابد.