موسسه ی علوی نور شفق

 
 

پیام مدیر عامل

ما بـه آمـوزش درسـت معتقـدیم؛ دست بر دوش بزرگـان علـم نهـاده، از دست آورد هـای علمـی روز استفـاده و بهتریـن روش را جستجـو کرده ایم. نتیجه تحقیقـات ما بـرای همکـاری با موسسـه ای که بیشترین بازدهی در یادگیـری را داشته و عملی ترین آنها باشد به کمپانی ICMAS هند منتهی شد که یکی از دلایل ما برای این انتخاب، حضور موثـر کشورهـای توسعه یافتـه ای چون انگلستـان، آلمـان و دانمارک در لیست نمایندگی های این موسسـه است؛ کشورهـایی که آموزش در آنها از اساسی ترین ارکان تربیت کودکان است.
به امید آنکه قدم کوچکی در ارتقاء علمی کودکان ایران عزیزمان برداریم.
با تقدیم احترام - علی اصغر نوروزی

مؤسسه علوی نـور شفق (ANS ) در سال 1380 پایه گـذاری و در بخش های متنوعی از جمله مدارس ابتدایی دوره اول و دوم، دوره های هوش و خلاقیت مختص کودکان 3 الی 6 سال، ارائه خدمات مشاوره با محوریت کودک و خانواده، دوره های آمادگـی کنـکور سراسری و نیز آموزش زبان انگلیسی به فعالیت و کسب تجربه پرداخته است.
مؤسسه علوی نـور شفق (ANS ) در سال 1396 نمایندگی انحصاری ارائه خدمات کمپانی ICMAS هنـد در سطح کشور ایـران را دریافت و دارای اعتبارنامه از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و نیز مجوز رسمی از سازمان توسعه و مشـارکت وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه فعالیت های این شرکت می باشد.
تمرکز ما در ارایه نمـایندگی بر روی مؤسسات و مدارس معتبر در مراکز استـان ها است تا آن مراکز بنا به شناختی که از موقعیت تحصیلی و آموزشی و همچنین سلیقه والدین و دانش آموزان منطقه دارند ما را در پیشبرد اهداف عـالی مؤسسه علوی نور شفق همراهی کنند. لازم به ذکر است، در اعطای نمایندگی، مواردی چون داشتن سابقه قابل قبول در ارائه درس ریاضی، نوآوری و اطـلاع از روش های نوین آموزش ریاضی و داشتن دغدغه برای ارتقـاء سیستم آموزشی می تواند منجر به همکاری بهتر باشد.

ارتباط مستقیم با مدیر عامل : amuzeshgah@yahoo.com

 

اندیشه ANS ؛ پرورش کودکان خلاق و با نشاط

 
 

مجوزهای آموزشی