دوره های چرتکه

اهداف دوره

(آموزشی و پرورشی)

تعداد کتابها

تعداد دوره

رده سنی

(سال)

نام دوره

•        درک مفهوم عدد

•        افزایش تمرکز

•        تصویرسازی

•        علاقه مندی به دنیای ریاضی

۳ جلد ۳ترم ۴ الی ۶ سال دوره پیش دبستان

(دوره اول)

•        آموزش چهار عمل اصلی

•        شروع محاسبات ذهنی

•        افزایش سرعت عمل

•        افزایش قدرت شنیداری

۱۲ جلد

 

۱۰ ترم ۶ الی ۸ سال دوره اول دبستان

(دوره دوم)

•        درصدگیری و کار با اعداد اعشاری

•        توان دوم و سوم

•        ریشه دوم و سوم

•        ایجاد توانایی درک مطلب

۲۰ جلد

 

۱۰ ترم ۸ الی ۱۴ سال دوره دوم دبستان

و دوره اول متوسطه

 

( دوره سوم )

آزمونها

دانش آموزان پس از شرکت در دو مرحله آزمون منطقه ای(آزمون کتبی) که توسط نمایندگی های موسسه علوی نور شفق( ANS )در سراسر کشور برگزار خواهد شد، در صورت کسب حداقل نمره ۶۰جهت شرکت در آزمون کشوریمعرفی می شوند. نظر به اهمیت آزمون کشوری(آزمون شفاهی) طراحی سوالات این سطح منطبق با آزمون جهانی خواهد بود.

مسابقات جهانی آذر ماه هر سال(دسامبر میلادی) در حیدر آباد هند برگزار و میزبان برترین نفرات از سراسر دنیا است.

نوع آزمون

زمان برگزاری

محل برگزاری

اول منطقه ای بهمن نمایندگی های سراسر کشور
دوم منطقه ای اردیبهشت نمایندگی های سراسر کشور
کشوری شهریور شهر تهران
جهانی آذر (دسامبر) حیدر آباد هند